“Báo cáo, chân trái, chân phải rồi bây giờ là cái chân thứ 3 không thể không có được.” – Nguyên văn câu nói của bà Tiến.