Cả nghị trường xôn xao phó thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn ngành giáo dục.