Cách đổi từ đầu số 11 số về 10 số

Các mạng điện thoại đổi sim từ 11 số thành sim 10 số như thế nào?

Các nhà mạng đổi sim 10 số thành 10 só như thế nào

Dưới đây là chi tiết cách chuyển đổi các đầu số của 5 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và Gmobile:

Cách đổi 11 số thành 10 số của MobiFone

Đầu số 0120 chuyển đổi thành 070
Đầu số 0121 chuyển đổi thành 079
Đầu số 0122 chuyển đổi thành 077
Đầu số 0126 chuyển đổi thành 076
Đầu số 0128 chuyển đổi thành 078

Ví dụ thuê bao từ sim 11 số sang sim 10 số : 0128.7878.888 sẽ chuyển thành 078.7878.888

Cách đổi 11 số thành 10 số của VinaPhone

Đầu số 0123 chuyển đổi thành 083
Đầu số 0124 chuyển đổi thành 084
Đầu số 0125 chuyển đổi thành 085
Đầu số 0127 chuyển đổi thành 081
Đầu số 0129 chuyển đổi thành 082

Ví dụ thuê bao từ sim 11 số sang sim 10 số: 0129.8222.888 sẽ chuyển thành 082.8222.888

Cách tra cứu đầu số mới của thuê bao di động 11 số​ chuyển về 10 số

Kevin Nguyen