Video được quay lại tại một hội thảo chống buôn lậu và tham nhũng. Tại Tp Đà Nẵng. Tôi nói xin lỗi các anh…công khai ra sự thật.