Tôi đã 😢😢 khi xem clip này – xem lại 3 lần khóc cả 3! Hãy luôn che chở cho người ấy và luôn luôn thấu hiểu cảm thông!