Cán bộ xã và chủ tịch xã ở Hà Tĩnh đi hát karaoke còn gọi ĐÀO và trực tiếp lên facebook.