Ông Vũ chia sẻ: “Tiền bạc không thiếu gì, nhà này chỉ thiếu đạo lý, thiếu trật tự trên dưới, thiếu đạo nghĩa tình người. Qua rất đau lòng khi cả nhà lôi nhau ra tòa như thế này”.