Trong đoạn video chia sẻ nhân dịp 20/10 vừa qua thì ở một trường đã tổ chức một trờ chơi S.E.X thực sự không thể chấp nhận được với nhân cách là thầy giáo, cô giáo.

Đoạn video được chia sẻ với những lời lẽ hết sức châm biếm, mĩa mai và gây bức xúc cộng đồng có thể nói đây là: THẰNG GIÁO, CON GIÁO

Tuổi Trẻ 24h