Chưa bao giờ tranh luận gay gắt nóng bỏng nhiều vấn đề nóng xã hội đang quan tâm tại kỳ hợp Quốc hội khóa 14 như năm nay. Đánh giá thế nào cách điều hành của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.