Bài phát biểu của Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền phát biểu khiến cả nghị trường nóng lên và chất vấn đại biểu công an Nguyễn Hữu Cầu.