Đoạn video anh chàng phản bội người yêu và đi tán tỉnh nhầm bạn của người yêu và cái kết bị đánh