Chủ tịch UBND TP HCM ông Nguyễn Thành Phong: Việc đón nhiều đoàn thanh, kiểm tra, giám sát giúp TP.HCM thấy rõ các hạn chế để làm tốt hơn nhưng cũng làm giảm đi sự năng động của cán bộ’ Đó là lời phát biểu của vị Chủ tịch UBND Tp HCM Nguyễn Thành Phong.

Xem chi tiết tại bài viết: Chủ tịch TP.HCM: Thanh tra, khởi tố nhiều làm giảm ‘nhuệ khí’ công chức