Bà Thân Thị Thư, trưởng Ban tuyên Giáo Thành ủy TP.HCM miệng nhồm nhoàm nhai mít khi ngồi ghế chủ tọa cùng ông Nguyễn Thiện Nhân trong buổi gặp mặt báo chí đầu năm diễn ra hôm 8/1/2019.

Trước mặt các cơ quan báo chí, bà thản nhiên bốc mít ăn, rồi ngồi bấm điện thoại như chỗ không người.