Nhân viên một hãng xe gường nằm hành xử với nữ du khách nước ngoài ở Nha Trang làm nhiều người phẫn nộ !