Thêm 2 cán bộ bị yêu cầu xử lý trong vụ gian lận điểm ở Hà Giang

Báo tuổi trẻ: Mới đây, Thanh tra bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu xử lý 2 cán bộ của trường đại học Tân Trào làm nhiệm vụ tại Hà Giang trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua.

Theo sự phân công của bộ GD&ĐT, Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang có 2 cán bộ được trường đại học Tân Trào cử lên Hà Giang để thanh tra việc chấm thi, với tư cách là thanh tra do bộ GD&ĐT điều động.

Nguyên nhân xuất phát từ buổi chấm thi trắc nghiệm đầu tiên, hai cán bộ thanh tra chấm thi này đều xin phép nghỉ và không có mặt. Mặc dù thiếu cán bộ thanh tra nhưng Hà Giang vẫn tiến hành bóc niêm phong bài thi và tiến hành quét bài bình thường.

Thanh tra bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý 2 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hà Giang.

Trước việc này, mới đây, Thanh tra bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng trường đại học Tân Trào kiểm tra, xử lý đối với 2 cán bộ của trường được giao nhiệm vụ thanh tra cắm chốt chấm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang vừa qua.

Thanh tra bộ GD&ĐT cho rằng, việc bỏ vị trí không xin phép, báo cáo của hai cán bộ thanh tra này đã “vi phạm quy định công tác thanh tra”. Chính vì vậy, Thanh tra Bộ đã yêu cầu Hiệu trưởng trường đại học Tân Trào xem xét xử lý đối với 2 cán bộ thanh tra này theo thẩm quyền và báo cáo Thanh tra Bộ.

Đồng thời, Thanh tra Bộ đã yêu cầu tất cả nhóm thanh tra báo cáo tình hình và kết quả nhiệm vụ để tổng hợp kịp thời xử lý nếu có vi phạm xảy ra.

Quy chế thi THPT Quốc gia quy định mỗi hội đồng thi phải có thanh tra của bộ GD&ĐT về cắm chốt ở các địa phương trong quá trình coi thi và chấm thi. Năm nay, Thanh tra Bộ triệu tập 126 cán bộ từ các trường đại học làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi tại 63 Hội đồng thi trong cả nước.

Nhiệm vụ của cán bộ thanh tra là kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình chấm thi khác với nhiệm vụ của thanh tra sở GD&ĐT là phải giám sát trực tiếp cùng cán bộ công an. Theo quy định, các cán bộ thanh tra này phải làm việc liên tục trong quá trình chấm thi.

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các sở GD&ĐT bố trí hơn 4.000 cán bộ thanh tra cắm chốt tại tất cả các điểm thi THPT Quốc gia trên cả nước.

Điểm mới trong công tác thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là mỗi Hội đồng thi có 2 cán bộ thanh tra do Giám đốc sở GD&ĐT trưng tập (gồm 1 của địa phương, 1 của trường đại học phối hợp).

Công Luân