Tiếng chó sủa, ngựa hí, mèo kêu,… phải đáp ứng quy chuẩn tiếng ồn quốc gia

Luật Chăn nuôi vừa được thông qua với nhiều điểm mới lạ như không được đánh đập vật nuôi, phải gây mê rồi mới giết mổ,… gây chú trong dư luận.

Tiếng chó sủa, ngựa hí, mèo kêu,... phải đáp ứng quy chuẩn tiếng ồn quốc gia

Bên cạnh đó, luật cũng dành hẳn 01 điều luật về xử lý tiếng ồn trong chăn nuôi. Cụ thể:

Điều 61. Xử lý tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi

1. Tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi bao gồm tiếng ồn phát ra từ vật nuôi, thiết bị sử dụng trong hoạt động chăn nuôi.

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, chủ chăn nuôi nông hộ phải xử lý tiếng ồn phát ra trong hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi.

Nhiều ý kiến cho rằng tiếng chó sủa, ngựa hí, mèo kêu,… như thế nào để đáp ứng quy chuẩn tiếng ồn quốc gia, sẽ rất khó xác định. Thậm chí, với quy định này thì tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy báo thức không đáp ứng tiêu chuẩn tiếng ồn cũng sẽ bị xử lý.

Đặc biệt, đối với vật nuôi như chim yến sẽ không thể xử lý được tiếng ồn. Bởi chim yến là chim trời, bay trên không trung con người không thể bắt xuống để rọ mõm như chó được!

Ý kiến của mọi người về vấn đề này như thế nào?

Xử lý tiếng ngựa hí, chó sủa thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn?

“Tôi không hiểu tiếng trâu rống, ngựa hí, chó sủa phải xử lý thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia như quy định. Quy định này không có tính khả thi”, đại biểu Quốc hội (ĐB) Mai Sỹ Diến nói khi góp ý dự thảo Luật chăn nuôi.